Skip to content

fernuinungcuthinnitiresaretalto.co

remarkable, this very valuable opinion..

Rock

Cariad Yn Cryfhau - Tŷ Gwydr - Gogledd, De, Gwlad A Thre (Ty Gwydr 90-94) (CD, Album)

9 Comments
 1. Vugul
  19.09.2019
  Full text of "Y gyfres safonol, o Wersi ac ymarferiadau yn nhrefn y tonic sol-fa o addysgu canu: gydag " See other formats.

  Reply

 2. Yozilkree
  17.09.2019
  bod yn cydymffurfio â’r ddogfen ymddiriedolaeth, os oes un. VA VC F Gallant fod yn llywodraethwyr yn rhinwedd eu swyddi (ex officio) os ydynt yn dal swydd a nodir yn yr offeryn llywodraethu, er enghraifft offeiriad plwyf. Os yw rhywun yn gadael ei swydd benodedig, bydd yn cael ei anghymwyso.

  Reply

 3. Daiktilar
  25.09.2019
  Bydd hanner cant o deuluoedd o Somaliland yn cael cefnogaeth i sefydlu gwenynfeydd sy'n creu elw drwy werthu mêl yn lleol ac allforio cwyr gwenyn i Gymru, a hynny gyda diolch i gyllid gan raglen Cymru o blaid Affrica, Llywodraeth Cymru.

  Reply

 4. Karg
  23.09.2019
  Rhwng heddiw a dydd Sul, cynhelir chweched Gwyl Ffilm Iris yn ninas Caerdydd. Dyma'r unig wyl ffilmiau byrion o'i bath sy'n cynnig cymorth ymarferol i enillydd y wobr hael o £25, i gael datblygu ffilmiau pellach, a llwyfan i arddangos eu gwaith. Dros yr haf, derbyniais wahoddiad i ymuno â rheithgor yr wyl, sy'n golygu y byddaf yn ymuno â 12 o aelodau.

  Reply

 5. Tugar
  21.09.2019
  Ceinewydd o’r awyr. Llun: Heddlu Dyfed-Powys. Mae dau o bobol y cafwyd hyd i’w cyrff yng Ngheredigion wedi’u henwi’n lleol. Fe fu Mandy Mousley a Jacob Davies ar goll cyn iddyn nhw gael eu darganfod yn farw ar lwybr yr arfordir yng Ngheinewydd.

  Reply

 6. Taurisar
  25.09.2019
  Bydd y rôl hon yn darparu cefnogaeth graidd drwy gydlynu, comisiynu a darparu deunyddiau perthnasol ac amserol i sicrhau bod y Llywydd a’r Dirprwy Lywydd yn gallu cyflawni eu hystod lawn o swyddogaethau yn effeithiol. Fel deiliad y swydd, bydd angen i chi fod yn hyderus ac yn gallu blaenoriaethu wrth ymateb i lwyth gwaith prysur.

  Reply

 7. Doukasa
  18.09.2019
  Yn ôl y plac sydd yno, ar 10 Tachwedd , penderfynodd Cwrt y Siecr yn San Steffan mai fan hyn oedd y ffin rhwng plwyf ac arglwyddiaeth Rhuthun yn sir y Fflint a Llanferres yn sir Ddinbych. Mae siâp carn i’w weld ar y garreg, ac yn ôl y chwedl, gadawyd hwnnw yma gan Llamrai, march y Brenin Arthur, wrth iddynt lamu o glogwyn cyfagos i.

  Reply

 8. Maladal
  21.09.2019
  Mae hyn yn golygu bod y brid mynydd hwn yn gallu dylanwadu'n sylweddol ar effeithlonrwydd a chynaliadwyedd ffermydd defaid Cymru, a chyflenwad ac ansawdd cig oen Cymru. Mae'n hawdd deall pam eu bod mor gyffredin; maent yn brotein o ansawdd da sy'n byw ar dir nad yw'n addas ar gyfer cnydau na rhywogaethau eraill.

  Reply

 9. Gami
  20.09.2019
  Flynyddoedd yn ôl, pan roedd Meic yn 24 awr y dydd, roeddem yn arfer gweithio ar ben ein hunain trwy’r nos. Roedd hynny’n gallu bod yn unig. Os oeddet ti’n brysur roedd yn ok, efallai dy fod di’n cael galwadau neu bethau roeddet ti’n teimlo oedd yn gwneud gwahaniaeth. Ond prin yr ydym ni ein hunain nawr. Y cwestiwn olaf addo!

  Reply

Write a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *